Chiangmai Night Safari IN LOVE

Chiangmai Night Safari IN LOVE

พิเศษ 14 กุมภาพันธ์ วาเลนไทน์นี้ ชวนคุณมาเติมพลังเพิ่มความหวานให้อบอวลต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เพียงแต่งตัวคู่…จูงมือกันมาเที่ยว ถ่ายรูปและโพสต์ลง Social Media พร้อม Check-in เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เข้าชมฟรี 14 คู่แรก
แสดงหลักฐานการ Check-in ณ จุดลงทะเบียน