ห้องประชุมสัมมนา

บริการเช่าพื้นที่ประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ (Seminar Building) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดให้บริการเช่าพื้นที่ในการจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถรองรับหน่วยงานต่าง ๆ มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งในกลุ่มลานนาวิลเลจ เพื่อใช้สำหรับให้ผู้เข้าชมไปนั่งและยืนชมความสวยงามของ Swan Lake วิวทิวทัศน์ของป่าธรรมชาติ และดอยสุเทพ-ปุย ภูมิทัศน์รอบๆ Walking Zone และ Musical Fountain และ Water Screen เป็นบริเวณที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในการชมความสวยงามของสิ่งแวดล้อมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลานชมวิวเป็นพื้นที่ภายนอกอาคารประกอบด้วยพื้นที่ 2 ระดับ มีแปลงไม้ดอกและปาล์มนำ้มันปลูกห่าง ๆ กั้นกลาง เสริมให้ลานชมวิวมีความสวยงามและสดใสยิ่งขึ้น ประกอบด้วยรายละเอียดของพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรม ตลอดจนอาคารประชุมที่รองรับได้ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจนถึงกว่า 150 คน

เฮือนวารีกุญชร

เป็นอาคารในกลุ่มลานนาวิลเลจ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน ตั้งอยู่ริม Swan Lake ด้านนอกของอาคารมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และรอบๆ Swan Lake ติดกับแนวดอยสุเทพ-ปุย ที่อยู่เบื้องหลังอันสวยงาม นอกจากนี้มีหงส์ขาวและหงส์ดำ พร้อมด้วยเป็ดชนิดต่างๆ และครอบครัวว่ายน้ำออกไปยังกลาง Swan Lake อาคารวารีกุญชรยังเป็นจุดที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในการชม Musical Fountain และ Water Screen ซึ่งเป็นทั้งการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีด้วยระบบเสียงและแสงที่เยี่ยมยอดและมี การฉายภาพต่างๆ และเลเซอร์ไปยังม่านน้ำวิจิตรพิสดารยิ่ง อาคารวารีกุญชรมีพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประกอบกิจกรรม ได้แก่

ระเบียงริมน้ำ
เป็นระเบียงกลางแจ้งที่ยื่นออกไปใน น้ำ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ Swan Lake ดอยสุเทพ-ปุย และภูมิทัศน์รอบๆ Walking Zone ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้จัดเลี้ยงอาหารค่ำ หรืองานแสดงต่าง ๆ ในยามค่ำคืน ในขณะเดียวกันสามารถชม Musical Fountain และ Water Screen ได้อย่างชัดเจน รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นรอบ ๆ Swan Lake ด้วย

พื้นที่ด้านในอาคาร
เป็นพื้นที่ด้านในอาคารปรับอากาศและมีระบบเสียงอย่างดีครบถ้วน ขนาด 230 ตารางเมตร สามารถใช้จัดประชุม งานแต่งงาน งานเลี้ยง และการละเล่นต่าง ๆ จากตัวอาคารสามารถมองผ่านหน้าต่างกระจก ชมวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณ Swan Lake และทิวเขาอันหน้าเกรงขามของดอยสุเทพ-ปุย ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำหญิงและ ชายแยกกันอยู่ภายใน ที่ได้รับการดูแลให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ

สอบถามข้อมูล และ สำรองห้องพักได้ที่ งานบริหารการขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร. 053-999089 โทรสาร. 053-999088

อาคารไกรสรราชสีห์

เป็นอาคารต่างระดับปรับอากาศในสไตล์ล้านนา ที่อยู่ท่ามกลางไพรพนา ล้อมรอบด้วยหมู่แมกไม้น้อยใหญ่ เงียบสงบ ร่มรื่น สวยงาม ห่างจากอาคารลานนาวิลเลจประมาณ 1 กิโลเมตร ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสัมมนาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยโสตทัศนอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน และมีบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอที่จะให้การบริการด้านประชุมสัมมนาเป็น อย่างดี ด้านหลังของอาคารชั้นบนเป็น Terrace อยู่บนมุมสูง สามารถชมความสวยงามของ Swan Lake และภูเขาลำเนาไพรที่อยู่ล้อมรอบและสวยงามได้อย่างกว้างขวาง อาคารไกรสรราชสีห์ มีพื้นที่สามารถใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

ห้องประชุมใหญ่
เป็นห้องประชุมปรับอากาศขนาด 200 ตารางเมตร พรั่งพร้อมด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์ อยู่ชั้นบนของอาคาร สามารถปรับห้องประชุมภายในให้มีลักษณะต่างๆ ได้ เช่น โต๊ะกลม เธียรเทอร์ คลาสรูม และอื่นๆ ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ไม่น้อยกว่า 150 คน

ห้องประชุมเล็ก
เป็นห้องประชุมปรับอากาศขนาด 78 ตารางเมตร พรั่งพร้อมด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์ สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 30 ถึง 50 คน ผนังบางส่วนเป็นกระจก มองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติของ Swan Lake, Walking Zone และดอยสุเทพ-ปุย

Terrace
เป็นส่วนของอาคารที่เปิดโล่งอยู่ด้านหลังของอาคารไกรสรราชสีห์ เชื่อมติดต่อกับบริเวณให้บริการของว่างของอาคารไกรสรราชสีห์ ขนาด 210 ตารางเมตร เหมาะสมที่จะใช้จัดงานเลี้ยงประมาณ 50 ถึง 60 คน ล้อมรอบด้วยหมู่ไม้ยืนต้นหนาแน่น และมองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ของ Swan Lake ที่สวยงาม

สอบถามข้อมูล และ จองห้องประชุมได้ที่ งานบริหารการขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร. 053-999089 โทรสาร. 053-999088

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...