สิทธิพิเศษสำหรับนักบวช ทุกศาสนา

สิทธิพิเศษสำหรับนักบวช ทุกศาสนา เเสดงบัตรยืนยันตัวตน ไม่เสียค่าเข้าชม