จองคิวเข้าชม Online

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 🌤 กลับมาเปิดให้บริการตั้งแแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

เวลา 13.00-20.00 น. (ขายบัตร 13.00-19.00 น.)

ลด 50%  บัตรเข้าชม (เฉพาะวันที่ 16-30 มิ.ย. 64)
จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 150 คน

ช่วงที่ 1 เวลา  13.00 – 16.00 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 17.00-19.00 น.

*** สำหรับเด็กที่ส่วนสูงไม่ถึง 100 เซนติเมตร เข้าฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ขั้นตอนการเข้าชม

1.นำหลักฐานการจอง (e-ticket, e-mail) +บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง แสดงรับสิทธิ์พร้อมบัตรคิว ณ จุดลงทะเบียน พร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร

3.คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้า (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส)Scan check in & check out ผ่าน https://www.ไทยชนะ.com

4.สวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

5.งดป้อนอาหารและงดการสัมผัสสัตว์ ,สามารถดาวน์โหลดตารางกิจกรรมแทนการใช้แผ่นพับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5399 9000

จองคิวการเข้าชม คลิกที่นี่….