จองเข้าชม คลิก

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดบริการทุกวัน
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.(ปิดจำหน่ายบัตร 20.00 น.)
เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.
จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น
จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา (ช่วงเวลาละ 250 คน)
ช่วงเวลาที่ 1 : 13.30 – 16.00 น. ยืนยันสิทธิ์ก่อนเวลา 13.00 น.
ช่วงเวลาที่ 2 : 16.30 – 20.00 น. ยืนยันสิทธิ์ก่อนเวลา 17.00 น.
หมายเหตุ
– ผู้ที่จองสิทธิ์ออนไลน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้
– หากไม่มาตามเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดหรือปรับรอบกิจกรรมของท่านตามมาตรการโควิด19
-นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2เข็ม หรือ ผลตรวจ atk ณ จุดตรวจสิทธิ์/จุดลงทะเบียน

จองเข้าชม : click ….