จองเข้าชม คลิก

ตุลาคมนี้…เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดบริการทุกวัน
ขยายเวลาลดราคาบัตรเข้าชม 50% ตลอดทั้งเดือน
จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น (1 ท่าน สามารถจองได้สูงสุด 5 ท่าน )
จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา
ช่วงเวลาที่ 1 : 12.00 – 16.00 น. รับสิทธิ์จองออนไลน์ก่อนเวลา 13.00 น.
ช่วงเวลาที่ 2 : 16.30 – 20.00 น. รับสิทธิ์จองออนไลน์ก่อนเวลา 17.00 น.
หมายเหตุ
– ผู้ที่จองสิทธิ์ออนไลน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้
– หากไม่มาตามเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดหรือปรับรอบกิจกรรมของท่านตามมาตรการโควิด19

จองเข้าชม : click ….