จองเข้าชม

Posted 06/23/2020 | update : 05/26/2022
  • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดบริการทุกวัน
  • เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.(ปิดจำหน่ายบัตร 20.00 น.)
  • เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.
  • จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น
  • จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา (ช่วงเวลาละ 250 คน)
  • ช่วงเวลาที่ 1 : 13.30 – 16.00 น. ยืนยันสิทธิ์ก่อนเวลา 13.00 น.
  • ช่วงเวลาที่ 2 : 16.30 – 20.00 น. ยืนยันสิทธิ์ก่อนเวลา 17.00 น.
หมายเหตุ
  • ผู้ที่จองสิทธิ์ออนไลน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้
  • หากไม่มาตามเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดหรือปรับรอบกิจกรรมของท่านตามมาตรการโควิด19
  • นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2เข็ม หรือ ผลตรวจ atk ณ จุดตรวจสิทธิ์/จุดลงทะเบียน

จองเข้าชม : click ….

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3.18 out of 5)
Loading...
128,766
View