ตารางเวลาการเเสดง

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกลับมาเปิดให้บริการ ตั้งเเต่วันที่ 3 กันยายน 2564

(เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาเปิดให้บริการ 11.00 – 21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตร 20.00 น.)

จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 500 คน

ช่วงเวลาที่ 1: 11.30 น.- 16.00 น. (ปิดรับจอง 12.00 น.)

ช่วงเวลาที่ 2: 16.30 น.- 21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตร 20.00 น.)

จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น (1 ท่าน สามารถจองได้สูงสุด 5 ท่าน )

ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์นั่งรถชมสัตว์

  1. ลงทะเบียนคลิก www.chiangmainightsafari.com/
  1. คลิกเลือกวันและช่วงเวลาที่จะมา
  2. กรอกจำนวนผู้เข้าชม
  3. จับภาพหน้าจอ E-Ticket มาแสดงที่หน้างานพร้อมชำระเงิน

**เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรีไม่ต้องจองคิวออนไลน์

**จองคิวออนไลน์เป็นการจองสิทธิ์เฉพาะกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ ส่วนการแสดงอื่น ๆ จองหน้างานเท่านั้น

**โซนเดินชมสัตว์ ปิดปรับปรุงชั่วคราว รอพบกับโซนเดินชมสัตว์โฉมใหม่เร็ว ๆ  นี้

🏡 กิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่จำกัดภายในอาคาร ได้แก่
– การแสดง Tiger Show และการแสดง Night Predators Show ทำการแสดง 3 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 20 คน/รอบ)
แดนซิ่งโชว์ Dancing Show ทำการแสดง 4 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 20 คน/รอบ)
– โซนเดินชมสัตว์ ปิดบริการชั่วคราว
อัพเดทตารางกิจกรรม  อัพเดท 31/8/2021