ตารางเวลาการเเสดง

ตารางกิจกรรมอัพเดท 10/4/2021

อัพเดทกิจกรรม ประจำเดือนเมษายน (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเรายังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ
การเข้าชมจำกัดที่ 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 200 คน 👨👨👧👧
ช่วงที่ 1: 13.30 น. – 16.00 น.
ช่วงที่ 2: 17.00 น. – 19.00 น.
ช่วงที่ 3: 19.00 น. – 21.00 น.
นักท่องเที่ยวที่ต้องการชมกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ ต้องจองคิวก่อนเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น 👇
สำหรับกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่จำกัด ภายในอาคาร ได้แก่
– กิจกรรมนักล่ารัตติกาลและโชว์เสือ ทำการแสดง 3 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 100 คน/รอบ)
– แดนซิ่งโชว์ ทำการแสดง 4 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 100 คน/รอบ)
ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ลูกค้าจะต้องมาลงทะเบียนเข้าชมที่หน้างานเท่านั้น
**📌งดกิจกรรม Petting Zoo***
**📌ปิดปรับปรุงเฉพาะโซนเดินชมสัตว์ Jaguar Trail ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป***
🚩 ติดตามข่าวสาร
👉🏻 TEL : 053999000