ตารางเวลาการเเสดง

ตารางกิจกรรมอัพเดท 14/6/2021

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน  2564 เป็นต้นไป
🌤 เปิดให้บริการ 13.00-20.00 น. (ขายบัตร 13.00-19.00 น.)
จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 150 คน
🚩ช่วงเวลาที่ 1 : 13.00 – 16.00 น. ปิดรับสิทธิ์การจอง 12.00 น.
🚩ช่วงเวลาที่ 2 : 16.30 – 19.00 น. ปิดรับสิทธิ์การจอง 16.00 น.
นักท่องเที่ยวที่ต้องการชมกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ ต้องจองคิวก่อนเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น 👇
**จองคิวออนไลน์เป็นการจองคิวเฉพาะกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์เท่านั้น
🏛 กิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่จำกัดภายในอาคาร ได้แก่
– โชว์เสือ Tiger Show
– กิจกรรมนักล่ารัตติกาล Night Predator Show
ทำการแสดง 3 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 50 คน/รอบ)
– แดนซิ่งโชว์ Dancing Show ทำการแสดง 4 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 50 คน/รอบ)
ลูกค้าจะต้องมาลงทะเบียนเข้าชมที่หน้างานเท่านั้น
**📌ปิดปรับปรุงโซนเดินชมสัตว์ Jaguar Trail ***
🚩 ติดตามข่าวสาร
👉🏻 TEL : 053999000