บริการสำหรับผู้พิการและความปลอดภัย

การบริการสำหรับผู้พิการ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหร้บผู้พิการ

 

สวัสดิภาพของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา ทั้งมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เรามีบริการรถเข็นที่จุดประชาสัมพันธ์ด้านหน้า ภายในพื้นที่มีเส้นทางสำหรับรถเข็นเพื่อให้คุณเที่ยวชมอย่างราบรื่นและเป็นการยกระดับการบริการด้านคุณภาพระดับสากล

 

ในส่วนของห้องน้ำเราออกแบบมาพิเศษสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ พื้นที่โล่งเพียงพอสามารถหมุนกลับรถเข็นได้อย่างสะดวก มีราวจับช่วยพยุงตัวเองจากสุขภัณฑ์และประตูที่ติดตั้งแบบบานเลื่อนเปิดปิดง่าย

 

นอกจากนี้ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีห้องพยาบาล เพื่อเตรียมการรองรับในกรณีฉุกเฉินและมีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือเครื่อง AED (Automated External Defibrillator) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานใช้งานกันทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นถึงความสามารถในการช่วยชีวิตในช่วงวินาทีวิกฤตได้อย่างทันท่วงที

 

คุณจึงสบายใจได้ว่ามาเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะได้รับการบริการเป็นอย่างดี สะดวกและปลอดภัยแน่นอนค่ะ

 

ผู้พิการ แสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม

 

การบริการด้านความปลอดภัย

– ห้องพยาบาลพร้อมเตียงคนไข้ โดยมีพยาบาล ประจําตลอดเวลาเปิดทำการ
– เครื่อง AED จำนวนทั้งหมด 4 เครื่องประจำจุดโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน

How many students, today, are turning into a professional essay writing support? Nowadays, high-quality written material is required for competitive exams and university research projects. Whether you’re writing a mission, an essay writers argumentative essay, or even a critical analysis essay, having a high quality academic article can make the difference between becoming passed and getting overlooked. There are a number of key elements that compose a professional composition – all these are highlighted below.