เวลาเปิด – ปิด

เวลาเปิด-ปิด: 11:00 -22:00 น. (ปิดจำหน่ายบัตร 21:00 น.)

 

แพ็คเกจบัตรเข้าชมสำหรับชาวไทย
A บัตรเดินชมสัตว์ Jaguar Trail Zone ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท
B บัตรเฉพาะนั่งรถชมสัตว์กลางวัน Day Safari Tram Riding (รวมกิจกรรมเดินชมสัตว์)  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
C บัตรนั่งรถชมสัตว์กลางคืน Night Safari Tram Riding (รวมทุกกิจกรรม) All Activity (นั่งรถชมสัตว์กลางคืน+เดินชมสัตว์+การแสดงนักล่ายามรัตติกาล+โชว์เสือ+Dancing Show)  ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท
ลงทะเบียนจองคิวนั่งรถชมสัตว์ในช่องทางออนไลน์ก่อนเข้าใช้บริการนะคะ
เด็กส่วนสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตรเข้าฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์
ผู้สูงอายุลด 50%
หากจะมาเดินชมสัตว์โซนจากัวร์เทรลสามารถ Walk in พร้อมมาชำระค่าเข้าชมที่หน้างานได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม : 053999000
Update 29/10/2020