อัลปาก้า

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vicugnapacosเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวงศ์ของอูฐ มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวลามา อยู่รวมกันเป็นฝูงพบได้ในที่สูงบริเวณแถบเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้ของประเทศเปรูตอนเหนือของประเทศโบลิเวียกับประเทศเอกวาดอร์ และตอนเหนือของประเทศชิลี โดยจะอยู่บริเวณที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 3,500-5,000 เมตร

แม้อัลปาก้ามีลักษณะคล้ายตัวลามา แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่ได้นำมาใช้งานเพื่อขนของ แต่จะถูกเลี้ยงเพื่อนำขนมาทำเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกับแกะ ขนของอัลปาก้าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ และเครื่องนุ่งห่มประเภทต่าง ๆ โดยขนของอัลปาก้าตามธรรมชาตินั้นจะมีหลายสี ในเปรูมีการจำแนกสีขนออกเป็น 52 สี ขณะที่ทางออสเตรเลียจำแนกไว้ 12 สี และอเมริกาจำแนกเป็น 16 สี