เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดภาวะหมอกควัน และคลายร้อนให้สัตว์

Posted 03/10/2021 | update : 03/23/2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ เพื่อช่วยลดภาวะหมอกควันให้แก่สัตว์ ตามมาตรการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ดำเนินการตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยเพิ่มปริมาณน้ำและเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำในทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพื้นที่ให้บริการ ซึ่งได้เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำผ่านสปริงเกิลในทุกส่วนแสดงที่สัตว์อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดพ่นในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี และเพรดดิเตอร์พราวน์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวันก่อนเริ่มให้บริการ ซึ่งนอกจากการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดหมอกควันแล้ว ยังเป็นการช่วยคลายร้อนให้แก่สัตว์ในช่วงเวลากลางวัน โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดที่ชอบเล่นน้ำ เช่น ช้าง หมูป่าแม่น้ำแดง คาพิบาร่า เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความร่าเริงเป็นพิเศษและมีความสุขที่ได้สัมผัสความชุ่มชื้น

สำหรับการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงเวลานี้ ยังคงเปิดให้บริการทุกวันตามปกติ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.  โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชม จะต้องลงทะเบียนจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยสามารถจองเข้าชม ได้ที่ www.chiangmainightsafari.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chaing Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari หรือโทร. 053-999000

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
1,541
View