เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มความมั่นใจในการท่องเที่ยว ย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด “โควิด-19” อย่างต่อเนื่อง

Posted 12/01/2020 | update : 04/07/2022

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด-19) พร้อมตรวจคัดกรองบุคลากรในหน่วยงานและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึงการรับมือกับเชื้อไวรัส “โคโรน่า” (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ชุมชน และสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยในขณะนี้ และปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเข้าเที่ยวชมมากขึ้น จึงได้เน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด-19) ที่มีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยนักท่องเที่ยวต้องทำการลงทะเบียนจองการเข้าชมล่วงหน้า และก่อนเข้าพื้นที่ต้องทำการ Scan QR Code ไทยชนะ ตรวจคัดกรองผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนร่างกาย บริเวณจุด Drop Off เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ทำความสะอาดพื้นที่ทุก 2 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่อาจเกิดความเสี่ยง ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ อีกทั้งเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” (โควิด-19) นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม 1 – 2 เมตร และทำการลงทะเบียนจองการเข้าชมล่วงหน้า ได้ที่ www.chiangmainightsafari.com หรือ https://faceticket.net/queues/night-safari/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Line@ : nightsafari, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
2,090
View