สิทธิพิเศษสำหรับเด็ก ส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร

พิเศษสำหรับเด็ก ส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร ไม่เสียค่าเข้าชม
ส่วนสูงระหว่าง 101 – 140 เซนติเมตร คิดค่าบริการตามเรทราคาเด็ก