แสดงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับส่วนลดค่าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ที่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted 02/08/2023 | update : 02/09/2023

แสดงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับส่วนลดค่าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ที่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ด้วยวิธีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้รับบริการที่แสดงบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าตรวจ จาก 2,000 บาท คงเหลือ 1,600 บาท

หมายเหตุ

  1. ได้รับผลการตรวจภายใน 2 ชั่วโมง (หลังจากได้รับสิ่งส่งตรวจ)
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-53-936-900-1 หรือ Line ID: @sriphat

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
571
View