image
สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เชียงใหม่

บัตรเข้าใช้บริการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Image
จองเข้าชม Online
13:00 - 21:00
Image
นั่งรถรอบไนท์ซาฟารี
19:00 - 21:00
Image
นั่งรถรอบบ่าย เดย์ซาฟารี
13:00 - 18:00
Image
เดินชมสัตว์ จากัวร์เทรล
13:00 - 21:00

โปรโมชั่น

background

วีดีโอแนะนำเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

image

ปฏิทินกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงาน