image
สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เชียงใหม่

บัตรเข้าใช้บริการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Image
จองเข้าชม Online
11:00 - 22:00
Image
นั่งรถกลางคืน ไนท์ซาฟารี
18:00 - 22:00
Image
นั่งรถรอบบ่าย เดย์ซาฟารี
14:00 - 16:00
Image
เดินชมสัตว์ จากัวร์เทรล
11:00 - 22:00

โปรโมชั่น

background

วีดีโอแนะนำเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

image

รีสอร์ทและห้องสัมมนา

background

ปฏิทินกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงาน