image
สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุด
เชียงใหม่

บัตรเข้าใช้บริการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Image
จองคิวนั่งรถชมสัตว์ Online
11:00 - 22:00
Image
นั่งรถกลางคืน ไนท์ซาฟารี
Image
นั่งรถรอบบ่าย เดย์ซาฟารี
Image
เดินชมสัตว์ จากัวร์เทรล

โปรโมชั่น

วีดีโอแนะนำเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

image

รีสอร์ทและห้องสัมมนา

ปฏิทินกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงาน